P de PIANO

Piano a quatre mans

Juan Lago

i Belén Navarro

Piano a quatre mans

JUAN LAGO Y BELÉN NAVARRO: ECOS DE ESPAÑA

Belén Navarro, piano
Juán Lago, piano

Juan Lago i Belén Navarro ens presenten un programa format per obres d'inspiració espanyola de compositors no espanyols en una mena de mirada a la nostra cultura des de fora de les nostres fronteres. La riquesa del nostre folklore ha servit d'inspiració a compositors de totes les èpoques, però aquesta vegada ens centrarem al final del s. XIX i principis del XX, amb compositors com C. Debussy, M. Ravel, E. Chabrier o Rimsky-Korsakov. Una altra de les característiques d'aquest repertori és que són obres orquestrals portades al piano a quatre mans o amb dos pianos. El conjunt de quatre mans, tant a un piano com a dos, permet recrear les sonoritats de tota una orquestra quant a la densitat, profunditat, textura, tímbrica, rítmica, etc. Són els mateixos compositors, o en alguns casos, amics compositors propers i grans coneixedors de l'obra d'aquests genis, els que van dur a terme aquestes transcripcions.
És per primera vegada que en un concert es representen obres a 4 mans tan marcadament espanyoles sense que els creadors siguin espanyols. Això ens dona una idea de l'interès que la nostra cultura ha despertat a tot el món, i com en el seu moment va captivar la imaginació i va poblar l'imaginari d'aquests compositors universals.