top of page

D de dona

COR DE CAMBRA FEMENÍ SCHERZO: CORAZÓN MALHERIDO POR CINCO ESPADAS

Anabel Montesinos, guitarra

COR DE CAMBRA FEMENÍ SCHERZO: CORAZÓN MALHERIDO POR CINCO ESPADAS

Homenatge a García Lorca

Anabel Montesinos, guitarra
Jordi Casas Bayer, direcció

La poesia de Federico Garcia Lorca ha representat, per la força dels seus ritmes i pels
colors de les seves imatges, un excel.lent pretext per a molt compositors per tal de
posar-hi el vestit de la seva música. Un bon exemple n’és el concert que ens ofereix el
Cor Scherzo, amb l’acompanyament d’una guitarra, l’instrument més simbòlic en la
lírica del poeta de Granada. Les obres de Castelnuovo-Tedesco, Manuel Oltra i
Alejandro Yagüe seran un fidel testimoni d’aquest maridatge.

bottom of page